تشخیص و تست بیماری کولیت

پزشک شما بر اساس تاریخچه پزشکی، معاینه فیزیکی و یک سری آزمایشات بیماری را تشخیص خواهد داد . هدف اول  از این آزمایش ها تشخیص کولیت اولسروز از عفونت های ناشی از اسهال است. پس از این، با استفاده از یکی از دو آزمایش – سیگموئیدوسکوپی یا کولونوسکوپی روده ی بیمار تحت بررسی قرار می گیرد.

علاوه بر تشخیص اولیه، آزمایشاتی که پزشک شما انجام می دهد نیز به تعیین نوع بیماری کولیت اولسروز نیز کمک می کند. هر نوع از این بیماری علائم خاص و عوارض مرتبط با آن را دارد. درباره انواع مختلف کولیت در ادامه بیشتر بدانید.

  • تست های اولیه

پزشک یک معاینه فیزیکی از بدن شما انجام می دهد و با شما صحبت می کند تا درباره سلامت عمومی، رژیم غذایی، وضعیت خانوادگی و محیط زندگی شما  بیشتر بداند.

مراحل اولیه در فرایند تشخیص می تواند شامل آزمایش های خون و مواد مدفوع باشد. نمونه های مدفوع برای از بین بردن  احتمالی باکتری، ویروس یا انگلهای ناشی از اسهال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. آزمایش خون نیز می تواند برای بررسی وجود عفونت و هم چنین کم خونی که ممکن است ناشی از خونریزی در روده بزرگ یا مقعد باشد، صورت گیرد.

  • آندوسکوپی و بیوپسی

پزشک شما ممکن است آندوسکوپی را توصیه کند که در آن با  استفاده از ابزارهای پزشکی داخل روده را با یک دوربین کوچک که در انتهای لوله قرار گرفته است، بررسی می کند. پزشک ممکن است دو نوع آزمون آندوسکوپی را پیشنهاد کند: سیگموئیدوسکوپی و کولونوسکوپی .

سیگموئیدوسکوپی شامل قرار دادن یک وسیله انعطاف پذیر در رکتوم و روده پایین است که به پزشک اجازه می دهد میزان و درجه التهاب را در این مناطق مشاهده کند. کولونوسکوپی یک ازمایش مشابه است، اما کل روده قابل مشاهده است.

در طول این روش ها، پزشک ممکن است بخواهد نمونه ای از بافت آسیب دیده به عنوان نمونه یا همان بیوپسی بردارد. سپس بافت بیوپسی برای آسیب شناسی به منظور تعیین وجود بیماری مورد بررسی قرار می گیرد. ممکن است که آندوسکوپی و بیوپسی روش هایی تهاجمی به نظر برسد، اما با پیشرفت تکنولوژی و تکنیک های مدرن پزشکی این روش ها بدون درد و به راحتی و مانند یک فرآیند سرپایی انجام میگیرد.

  • کروموآندوسکوپی

پزشک ممکن است کولونوسکوپی را برای بررسی پولیپ یا تغییرات پیش سرطانی در محیط کولیت توصیه کند. Chromoendoscopy روش اسپری کردن یک مایع آبی رنگ در طول کولونوسکوپی است تا توانایی متخصص آندوسکوپی برای تشخیص تغییرات جزئی در پوشش روده شما را افزایش دهد. این تکنیک ممکن است پولیپ زودرس یا مسطح را شناسایی کند که می تواند بیوپسی انجام شود یا حذف گردد.