رجیستری بیماریهای التهابی روده و بیماریهای اتوایمیون کبدی:

شماره تلفن تماس تیم اجرایی:

دکتر علیرضا سیما: 09155137188

دکتر نیک فام: 88221389-82415148

خانم ملک: 09306253348

خانم ناصری: 09123542820

 

ایمیل:

رجیستری بیماریهای التهابی روده، دکتر همایون واحدی:

dr_vahedi@yahoo.com

رجیستری بیماریهای اتوایمیون کبدی، دکتر سیاوش ناصری مقدم:

 sianasseri@yahoo.com

مدیر اجرایی، دکتر علیرضا سیما:

simaalireza@gmail.com

 

آدرس:

تهران – خیابان کارگر شمالی – خیابان جلال آل احمد – بیمارستان دکتر شریعتی – پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد