بیماری کرون چیست؟

این بیماری که بواسطه کشف و توصیف آن توسط دکتر بوریل کرون به همراه همکارانش دکتر گینزبورگ و دکتر اوپنهایمر در سال ۱۹۳۲، بنام “کرون”  نام گذاری شد، متعلق به دسته ای از بیماری ها است که به نام بیماری های التهابی روده (IBD) شناخته می شود. بیماری کرون یک بیماری التهابی مزمن دستگاه گوارش است.

مهم است بدانید که بیماری کرون متفاوت از بیماری کولیت اولسروز، که نوع دیگری از بیماری التهابی روده می باشد، است. علائم این دو بیماری کاملا مشابه هستند، اما مناطق درگیر در دستگاه گوارش، در این دو بیماری،  متفاوت هستند.

بیماری کرون اغلب نواحی انتهایی روده کوچک و ابتدای روده بزرگ را درگیر می سازد، هر چند ممکن است هر بخشی از دستگاه گوارش (GI)، از دهان تا مقعد را تحت تاثیر قرار دهد، درحالیکه درگیری درکولیت اولسراتیو تنها محدود به روده بزرگ می باشد.

بیماری کرون می تواند کل ضخامت دیواره روده را درگیر نماید، در حالی که کولیت اولسراتیو تنها درونی ترین لایه روده بزرگ را درگیر میکند. نکته آخر آنکه در بیماری کرون، نقاط سالمی از روده در بین نقاط درگیر وجود دارد (Skip)، در حالی که این پدیده در بیماری کولیت اولسراتیو اتفاق نمی افتد.

همانطورکه گفته شد بیماری کرون می تواند هر بخشی از دستگاه گوارش را درگیر نماید. علایم از یک بیمار به بیمار دیگر  متفاوت بوده و برخی علائم ممکن است شایع تر باشند.